„PrawoMocny” Kancelaria Komornika Sądowego

Poszukujemy kandydatów na stanowiska Policji Komorniczej. Kandydaci, zarówno mężczyźni i kobiety - powinni mieszkać w Szczecinie lub okolicach, mieć minimum 35 lat, nieskazitelny charakter, być nie karani za przestępstwa pospolite, mieć doświadczenie etc. Pierwsze posiedzenia Narodowego Sądu Arbitrażowego przy Kancelarii „PrawoMocny” w Szczecinie rozpoczną się najwcześniej w okresie 1 - 3 miesięcy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie sądu Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie

Nasze Usługi:
„PrawoMocny” Komornik Narodowego Sądu Arbitrażowego zwanego inaczej Sądem Polubownym, przy: Kancelarii PrawoMocny Spółka z o.o. - rozpatrujący między innymi sprawy przeciwko urzędnikom, w tym: sędziom, prokuratorom, adwokatom, notariuszom, komornikom, policjantom, lekarzom, burmistrzom, prezydentom, senatorom, posłom, ponadto prezesom: spółek, stowrzyszeń, fundacji itp.

Komornik inaczej zwany egzekutorem działa w zakresie:

- realizacji klauzuli wykonalności w zakresie: ściągania wszelkich należności finansowych zasądzonych przez sąd,
- zajęcia: wynagrodzenia, kont/a bankowego i hipoteki,

- wyceny i licytacji majątku dłużników,
- poszukiwania ukrytego majątku dłużników.

Komornik działa na mocy współpracy z każdym Sądem Arbitrażowym, zwanym inaczej Sądem Polubownym, w każdej sprawie przyjętej do realizacji.

Kontakt, telefon +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00

Kontakt e-mail: prawomocny.ws@prokonto.pl przez 24/7. Przyjmujemy zlecenia w godzinach 08:00-16:00, od pon.-pt. Pracujemy na zlecenie w całej Polsce, w czasie nienormowanym, w nocy i w ciągu dnia, w zależności od potrzeb.

 

nach oben