„PrawoMocny” Kancelaria Komornika Sądowego

Poszukujemy kandydatów na stanowiska Policji Komorniczej. Kandydaci, zarówno mężczyźni i kobiety - powinni mieszkać w Szczecinie lub okolicach, mieć minimum 35 lat, nieskazitelny charakter, być nie karani za przestępstwa pospolite, mieć doświadczenie etc. Pierwsze posiedzenia Narodowego Sądu Arbitrażowego przy Kancelarii „PrawoMocny” w Szczecinie rozpoczną się najwcześniej w okresie 1 - 3 miesięcy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie sądu Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie

Przebieg Pracy Komorniczej w punktach

Egzekucja sądowa - zwana komorniczą jest procesem rozpoczynającym się od tzw. białej egzekucji, wymienionej w 7 punktach:

1. Przygotowania wszelkiej dokumentacji imiennej dotyczącej ukaranych ludzi przez Sądy Arbitrażowe, zwanych dłużnikami Sądu, którzy zostali wpisani w Sądowy Rejestr Zadłużonych - NSA w Szczecinie https://srz.sz-prawomocny.pl/

2. Przygotowania bazy danych adresowej dłużników Sądu, zaczynając od poczty elektronicznej (email) w miejscach pracy - po pocztę elektroniczną domową, następnie pocztę tradycyjną w miejscach pracy i zamieszkania oraz wytypowanej poczty adresowej, jako związanej z dłużnikiem.

3. Rozesłania poleconej korespondencji do dłużników Sądu, z informacją o przyjęciu do realizacji egzekucji Wyroku Sądu Arbitrażowego przez Komornika Sądowego z Kancelarii „PrawoMocny” w Szczecinie.

4. Poinformowanie o dłużniku Sądu wszystkich banków w Polsce i poza Polską, o ile dłużnik może mieć w nich swój rachunek/konto, o jego natychmiastowym wymaganym zajęciu na rzecz spłaty zadłużenia sądowego. Utrudnianie egzekucji, ponadto ukrywanie majątku i pomoc w tym regulują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego oraz prawa międzynarodowego. Pomoc innych stron w tym procederze reguluje stosowny Zapis na Sąd Arbitrażowy w Szczecinie, z czym wiąże się Wyrok, z karą finansową, zgodny z taryfą międzynarodową.

5. Poinformowania o dłużniku Sądu - wszystkich współpracowników w miejscu jego pracy oraz zamieszkania. Punkt ten będzie miał zastosowanie w chwili, kiedy dłużnik Sądu będzie utrudniał egzekucję zasądzonego długu lub będą mu w tym pomagały inne osoby, w tym też w ukrywaniu majątku. Utrudnianie egzekucji, ponadto ukrywanie majątku i pomoc w tym regulują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego oraz prawa międzynarodowego. Pomoc innych stron w tym procederze reguluje stosowny Zapis na Sąd Arbitrażowy w Szczecinie, z czym wiąże się Wyrok, z karą finansową, zgodny z taryfą międzynarodową.

6. Poinformowania o dłużniku Sądu - Ksiąg Wieczystych, prowadzonych przez Sądy Powszechne w Polsce, w zakresie natychmiastowego zablokowania hipoteki dłużnika, celem zabezpieczenia majątku dłużnika. Utrudnianie egzekucji, ponadto ukrywanie majątku i pomoc w tym regulują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego oraz prawa międzynarodowego. Pomoc innych stron w tym procederze reguluje stosowny Zapis na Sąd Arbitrażowy w Szczecinie, z czym wiąże się Wyrok, z karą finansową, zgodny z taryfą międzynarodową.

7. Poinformowanie o dłużniku Sądu - za granicami Polski, w 153 krajach świata, łącznie z realizacją egzekucji w ramach współpracy międzynarodowej - Sądów Arbitrażowych, zgodnie z Konwencją Nowojorską z dnia 10 czerwca 1958 rok. Punkt ten będzie obowiązywał, w chwili kiedy dłużnik Sądu będzie przebywał poza Polską lub będzie się ukrywał.  

Na kolejny etap egzekucji sądowej składają się działania fizyczne opisane w 4 punktach, mające na celu wyjazd w sprawie dłużnika do:

  1. Miejsca pracy.
  2. Miejsca zatrudnienia, również prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Miejsca zamieszkania, również jego rodziny (w tym konkubinatu etc.).
  4. Miejsca wytypowane, gdzie może być ukryty majątek dłużnika.
  5. Banku/ów w którym ma konto/a.
  6. Ksiąg Wieczystych w Sądach Powszechnych

Rozpisanie tzw. majątku dłużnika na rodzinę w tym: mamę, tatę, babcię, dziadka, dzieci, wnuki, a też inne osoby spokrewnione/związane z dłużnikem, aby wskazywało na to, że dłużnik - nie ma majątku, poskutkuje jego zabraniem na rzecz zadłużenia dłużnika itd. W chwili ujawnienia majątku dłużnika przez wszystkich wymienionych, będzie skutkowało szeregiem postępowań zgodnych z polskim prawem cywilny i karnym oraz międzynarodowym, realizowanym między innymi przez Sądy Arbitrażowe zwane Polubownymi.

Egzekucja komornicza prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Kancelarii PrawoMocny wyłącznie na mocy klauzuli wykonalności, zgodną z każdym prawomocnym wyrokiem Sądu.

nach oben